Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR, SIZE 1.2-2.0MM

Mã sản phẩm: 4A
Hãng sản xuất: USA
HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR SIEVEHãng sản xuất: BASF_USAModel: 4A Molecular SieveKích thước hạt: 1.2-2.0mm, 1.6-2.5mm, 2.5-5.0mmĐóng gói: 216 L (135 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/16'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/16" (1.5mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR, SIZE 1.6-2.5MM

Mã sản phẩm: 4A
Hãng sản xuất: USA
HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR SIEVEHãng sản xuất: BASF_USAModel: 4A Molecular SieveKích thước hạt: 1.2-2.0mm, 1.6-2.5mm, 2.5-5.0mmĐóng gói: 216 L (135 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/4'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/4" (6 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR, SIZE 2.5-5.0MM

Mã sản phẩm: 4A
Hãng sản xuất: USA
HẠT HÚT ẨM BASF 4A MOLECULAR SIEVEHãng sản xuất: BASF_USAModel: 4A Molecular SieveKích thước hạt: 1.2-2.0mm, 1.6-2.5mm, 2.5-5.0mmĐóng gói: 216 L (135 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/8'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/8" (3 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF F200, 1/16'', 2.0MM

Mã sản phẩm: F200
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (3/16'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 3/16" (5 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF F200, 1/4'', 6.4MM

Mã sản phẩm: F200
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/4'' (5-7MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0402
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4" (5-7mm).Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VAN AIR...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF F200, 1/8'', 3.2MM

Mã sản phẩm: F200
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/4'' (5-7MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0267
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4" (5-7mm).Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túiHãng Sản xuất: VAN A...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM BASF F200, 3/16'', 4.7MM

Mã sản phẩm: F200
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0237
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM F200, 1/16" (2.0MM)

Mã sản phẩm: F200-1/16''
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: 33-0401
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM F200, 1/4" (6.4MM)

Mã sản phẩm: F200-1/4''
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 22.7KG / 1 BAO

Mã sản phẩm: 33-0238
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 22.7KG / 1 BAOHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM F200, 1/8" (3.2MM)

Mã sản phẩm: F200-1/8''
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0266
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8" (3-5mm).Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túiHãng Sản xuất: VAN A...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM F200, 3/16'' (4.7MM)

Mã sản phẩm: F200-3/16''
Hãng sản xuất: USA
Hạt hút ẩm Alumina ActivatedHãng sản xuất BASF_USAModel: F200Kích thước: 1/16" (2.0mm), 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.7mm), 1/4" (6.4mm)Đóng gói: 22.7kg/1 bao,...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0370
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 1-3mm

Mã sản phẩm: DE 1-3MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 1-3mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE-1-3MMKích thướ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: 33-0371
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VAN AI...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 3-5mm

Mã sản phẩm: DE 3-5MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 3-5mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 3-5MM Kíc...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 22.7KG / 1 BAO

Mã sản phẩm: 33-0367
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 22.7KG / 1 BAOHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 4-6mm

Mã sản phẩm: DE 4-6MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 4-6mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 4-6mm Kíc...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0372
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIR Khả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanh Mức hao mòn thấp Kích thước: 3/16'' (4-6MM) Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túi...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 6-8mm

Mã sản phẩm: DE 6-8MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 6-8 mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 6-8 mm K...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VANAIR, 1/4'' (5-7MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0240
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4'' (5-7MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website