Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Bộ lọc khí Star Compair G09

Mã sản phẩm: G09
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ lọc khí Star Compair G19

Mã sản phẩm: Model G19
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G09C

Mã sản phẩm: G09C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G09C Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 1/2 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi lọc...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G19C

Mã sản phẩm: G19C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G19CThông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.9 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi lọc khí E...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G09H

Mã sản phẩm: G09H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G09H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 1/2 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi lọc khí...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G19H

Mã sản phẩm: G19H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G19H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.9 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi l...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G09P

Mã sản phẩm: G09P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G09P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 1/2 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi l...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G19P

Mã sản phẩm: G19P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G19P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.9 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi l...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G09Q

Mã sản phẩm: G09Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G09Q Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 1/2 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi l...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G19Q

Mã sản phẩm: G19Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G19Q - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.9 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4 - Kích thước: OD:91mm x H:265mm - Lõi lọc khí EA19...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ lọc khí Star Compair G100

Mã sản phẩm: Model G100
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ lọc khí Star Compair G200

Mã sản phẩm: Model G200
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G100C

Mã sản phẩm: G100C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G100C Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 10 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm - Lõi...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G200C

Mã sản phẩm: G200C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G200C Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 20 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm -...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G100H

Mã sản phẩm: G100H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G100H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 10  m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G200H

Mã sản phẩm: G200H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G200H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 20  m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:180 mm x H: 730 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G100P

Mã sản phẩm: G100P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G100P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 10 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD: 160 mm x H:585mm - Lõi ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G200P

Mã sản phẩm: G200P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G200P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 20 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD: 180 mm x H:730 mm -...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G100Q

Mã sản phẩm: G100Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G100Q Thông số : - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 10 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm - ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G200Q

Mã sản phẩm: G200Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G200Q Thông số : - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 20 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:180 mm x H: 730 mm...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ lọc khí Star Compair G140

Mã sản phẩm: Model G140
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ lọc khí Star Compair G280

Mã sản phẩm: Model G280
Hãng sản xuất: Star Compair
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G140C

Mã sản phẩm: G140C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G140C Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 14 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm - Lõi...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G280C

Mã sản phẩm: G280C
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G280C Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 28 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 945 mm -...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G140H

Mã sản phẩm: G140H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G140H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 14  m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G280H

Mã sản phẩm: G280H
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G280H Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 28  m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:180 mm x H: 94...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G140P

Mã sản phẩm: G140P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G140P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 14 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD: 160 mm x H:585mm - Lõi ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G280P

Mã sản phẩm: G280P
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G280P Thông số: - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 28 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD: 180 mm x H:945 mm -...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G140Q

Mã sản phẩm: G140Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G140Q Thông số : - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 14 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 - Kích thước: OD:160 mm x H: 585 mm - ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí Star Compair G280Q

Mã sản phẩm: G280Q
Hãng sản xuất: Star Compair
Bộ Lọc Khí G280Q Thông số : - Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 28 m3/phút - Ống vào, ra: G 2 1/2 - Kích thước: OD:180 mm x H: 945 mm...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website