Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi Lọc Khí Power System ACF0005

Mã sản phẩm: ACF 0005
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 30 m3/h (500L/min) Kết nối : 3/8” Áp suất làm việc : 16(bar) OEM : ACF0005, ACF 0005
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0240

Mã sản phẩm: ACF 0240
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1440 m3/h (24000L/min) Kết nối : DN80 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0240, ACF 0240
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0010

Mã sản phẩm: ACF 0010
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 60 m3/h (1000L/min) Kết nối : 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0010, ACF 0010
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0280

Mã sản phẩm: ACF 0280
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1680 m3/h (28000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0280, ACF 0280
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0018

Mã sản phẩm: ACF 0018
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 108 m3/h (1800L/min) Kết nối : 3/4” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0018, ACF 0018
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0350

Mã sản phẩm: ACF 0350
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2100 m3/h (35000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0350, ACF 0350
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0030

Mã sản phẩm: ACF 0030
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 180 m3/h (3000L/min) Kết nối : 3/4” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0030, ACF 0030
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0360

Mã sản phẩm: ACF 0360
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2160 m3/h (36000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0360, ACF 0360
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0034

Mã sản phẩm: ACF 0034
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 204 m3/h (3400L/min) Kết nối : 1” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0034, ACF 0034
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0440

Mã sản phẩm: ACF 0440
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2640 m3/h (44000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0440, ACF 0440
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0050

Mã sản phẩm: ACF 0050
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 300 m3/h (5000L/min) Kết nối : 1” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0050, ACF 0050
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0450

Mã sản phẩm: ACF 0450
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2700 m3/h (45000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0450, ACF 0450
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0072

Mã sản phẩm: ACF 0072
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 432 m3/h (7200L/min) Kết nối : 1 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0072, ACF 0072
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0600

Mã sản phẩm: ACF 0600
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 3600 m3/h (60000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0600, ACF 0600
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0095

Mã sản phẩm: ACF 0095
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 570 m3/h (9500L/min) Kết nối : 1 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0095, ACF 0095
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0900

Mã sản phẩm: ACF 0900
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 5400 m3/h (90000L/min) Kết nối : DN150 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0900, ACF 0900
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0125

Mã sản phẩm: ACF 0125
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 750 m3/h (12500L/min) Kết nối : 2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0125, ACF 0125
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1200

Mã sản phẩm: ACF 1200
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 7200 m3/h (120000L/min) Kết nối : DN150 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1200, ACF 1200
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0165

Mã sản phẩm: ACF 0165
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 990 m3/h (16500L/min) Kết nối : 2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0165, ACF 0165
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1500

Mã sản phẩm: ACF 1500
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 9000 m3/h (150000L/min) Kết nối : DN175 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1500, ACF 1500
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0190

Mã sản phẩm: ACF 0190
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1140 m3/h (19000L/min) Kết nối : 2 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0190, ACF 0190
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1800

Mã sản phẩm: ACF 1800
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 10800 m3/h (180000L/min) Kết nối : DN200 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1800, ACF 1800
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0220

Mã sản phẩm: ACF 0220
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1320 m3/h (22000L/min) Kết nối : 2 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0220, ACF 0220
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website